0905 337 694

Linh phụ kiện máy photocopy tại Đà Nẵng

Linh phụ kiện máy photocopy tại Đà Nẵng

Linh phụ kiện máy photocopy tại Đà Nẵng

Linh phụ kiện máy photocopy tại Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Hoàng Bảo chuyên cung cấp các loại linh kiện máy photocopy tại Đà Nẵng 

Chúng tôi cung cấp cho quý khách bảng báo giá tham khảo

Giá trên có thể thay đổi theo thị trường mà không cần báo trước. quý khách vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

BẢNG BÁO GIÁ

Số TT

Tên Hàng

ĐVT

Đơn Giá (VNĐ)

1 Bạc đạn lô ép Toshiba 650/720/850/855 cái 10.000
2 Bạc đạn hộp từ 6 li Toshiba 650/720/850/855 cái 7.000
3 Bạc đạn hộp từ 8 li Toshiba 650/720/850/855 cái 7.000
4 Bánh su mỏng Toshiba E650/723/850/855 cái 15.000
5 Bánh su mỏng Rin Toshiba E650/723/850/855 cái 22.000
6 Bánh su mỏng Silicol Toshiba E650/723/850/855 cái 15.000
7 Bánh su dày Toshiba E650/723/850/855 cái 15.000
8 Bánh su dày Rin Toshiba E650/723/850/855 cái 22.000
9 Bánh su dày Silicol Toshiba E650/723/850/855 cái 15.000
10 Bánh su ADF Toshiba E650/723/850/855 cái 15.000
11 Bánh su ADF Silicol Toshiba E650/723/850/855 cái 15.000
12 Bánh su mỏng Toshiba E35/45/450/453 cái 15.000
13 Bánh su mỏng Toshiba E230/280/282/283 cái 15.000
14 Bánh su dày Toshiba E230/280/282/283 cái 15.000

15

Băng tải Katun Toshiba E650/723/850/855

cái

720.000

16 Băng tải nhật Toshiba E650/723/850/855 cái 650.000
17 Băng tải Katun Ricoh 1075/2075 cái 720.000
18 Board CD Toshiba 550/650/810 cái 400.000
19 Board nguồn Toshiba 550/650/810 cái 450.000
20 Board nguồn Toshiba 720/723/850/853 cái 550.000
21 Board laze Toshiba 720/723/850/853 cái 1.300.000
22 Board sys Toshiba 550/650/810 cái 450.000
23 Board sys Toshiba 720/723/850/853 cái 1.900.000
24 Bộ báo nhiệt Toshiba E650/723/850/855 bộ 220.000
25 Bộ báo nhiệt Toshiba E35/45/350/450 bộ 220.000
26 Bộ báo nhiệt Toshiba E230/280/282/283 bộ 220.000
27 Bột từ Toshiba 500gram chai 300.000

28

Bột từ Toshiba 1 kg

gói

600.000

29 Bột từ Toshiba 1,5 kg gói 850.000
30 Bột từ Type 21 Ricoh 1kg gói 600.000
31 Board ken Toshiba 555/655/755/855 cái 1.200.000
32 Board nguồn Toshiba E720/723/850/853 cái 550.000
33 Board nguồn Toshiba E550/650/810 cái 450.000
34 Boar xanh laze Toshiba E720/723 cái 800.000

35

Cò katun Toshiba 255/305/355/455

bộ

250.000

36 Cò Katun Toshiba 230/280/282/283 bộ 250.000
37 Cò TQ Toshiba 35/45/450/452/453 bộ 120.000
38 Cò Katun Toshiba 35/45/450/452/453 bộ 350.000
39 Cò TQ Toshiba 650/723/855/856 bộ 100.000
40 Cò Katun Toshiba 650/720/810/855 bộ 250.000
41 Cầu chì nhiệt Toshiba E45 cái 40.000
42 Cầu chì nhiệt Toshiba E650/720/810/855 cái 40.000
43 Chốt cửa nhỏ Toshiba – D14 cái 8.000
44 Chốt cửa lớn Toshiba – D15 cái 20.000
45 Công tắc cửa Toshiba 650/720/810/855 cái 70.000
46 Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 cái 100.000
47 Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 tốt cái 180.000
48 Cuộn lau hộp Ricoh 1075/2075 cái 100.000
49 Dầu silicol Toshiba/Ricoh chai 70.000
50 Dây coroa mực thải trước Toshiba – 190 cái 20.000
51 Dây coroa mực thải sau Toshiba – 164 cái 20.000
52 Dây coroa drum Toshiba – 156 cái 20.000

53

Drum Fuji Toshiba E650/723/850/855

cái

480.000

54 Drum Katun Toshiba E650/723/850/855 cái 760.000
55 Drum Fuji E45/450/452/453 cái 480.000
56 Drum Katun E45/450/452/453 cái 670.000
57 Drum E255/355/405/455 cái 200.000
58 Drum Fuji Ricoh 1075/2075/1060/2060 cái 750.000
59 Drum Katun Ricoh 1075/2075/1060/2060 cái 1.000.000
60 Drum Ricoh mp 1500/2000 cái 150.000
61 Drum Fuji Ricoh 2045 cái 500.000
62 Drum katun Ricoh 2045 cái 700.000
63 Drum Fuji Toshiba DP5570/E80 cái 550.000

64

Gạt mực TQ Toshiba E650/723/850/855

cái

35.000

65 Gạt mực Katun Toshiba E650/723/850/855 cái 135.000
66 Gạt belt TQ Toshiba E650/723/850/855 cái 35.000
67 Gạt belt Katun Toshiba E650/723/850/855 cái 145.000
68 Gạt mực Toshiba E280/230/283/383 cái 50.000
69 Gạt mực Toshiba E35/45/350/450 cái 50.000
70 Gạt mực Ricoh mp 1500/2000 cái 70.000
71 Gạt mực Ricoh 1075/2075/1060/2060 cái 80.000
72 Hộp từ Toshiba E650/723/850/855 cái 1.300.000
73 Hộp từ kho Toshiba E650/723/850/855 cái 4.500.000
74 Lá lúa hộp từ Toshiba E650/723/850/855 cái 20.000
75 Lá lúa drum Toshiba E650/723/850/855 cái 20.000
76 Lá lúa từ Ricoh 1075/2075 cái 20.000
77 Lá lúa drum Ricoh 1075/2075 cái 20.000

78

Lô sấy VN Toshiba E650/723/850/855

cây

160.000

79 Lô sấy TQ Toshiba E650/723/850/855 cây 180.000
80 Lô sấy CET Toshiba E650/723/850/855 cây 300.000
81 Lô sấy TQ Toshiba E35/45 cây 160.000
82 Lô sấy TQ Toshiba E350/450/353/453 cây 160.000
83 Lô sấy CET Toshiba E350/450/452/453 cây 200.000
84 Lô ép TQ Toshiba E650/723/850/855 cây 350.000
85 Lô ép CET Toshiba E650/723/850/855 cây 530.000
86 Lô ép Toshiba E35/45/350/450 cây 260.000
87 Lưới sạc Toshiba E650/723/850/855 cái 60.000
88 Lưới sạc E35/45/350/450 cái 60.000

89

Motor chính Toshiba 450

cái

350.000

90 Motor giấy Toshiba 720/810/853/855 cái 250.000
91 Motor laze Toshiba 720/723/850/853 cái 1.300.000
92 Motor sấy Toshiba 720/810/853/855 cái 200.000
93 Motor từ Toshiba 720/810/853/855 cái 200.000
95 Mực y2k E450/720/810/855 kg 160.000
96 Mực Fuji E450/720/810/855 kg 180.000
97 Mực SCI E450/720/810/855 kg 185.000
98 Mực G7 bao vàng E450/720/810/855 kg 160.000
99 Mực goldtec E450/720/810/855 kg 160.000
101 Mực TiTi Đài Loan E450/720/810/855 kg 220.000
102 Mực Tti Đài Loan E450/720/810/855 kg 240.000
103 Mực Green Life Toshiba E650/723/850/855 kg 160.000
104 Mực Toshiba E450/720/810/855 kg 160.000

105

Nhông từ Toshiba E35/45/450/450

bộ

30.000

106 Nhông từ Toshiba E600/723/850/855 bộ 100.000
107 Nhông từ Toshiba E550/650/810 bộ 100.000
108 Nhông từ Ricoh mp 1500 bộ 60.000
109 Nhông từ Toshiba 27 răng – A1 cái 6.000
110 Nhông từ Toshiba 31 răng – A2 cái 6.000
111 Nhông từ Toshiba 17 răng – A3 cái 6.000
112 Nhông từ Toshiba 20 răng – A4 cái 6.000
113 Nhông từ Toshiba 19 răng – A5 cái 6.000
114 Nhông từ Toshiba 24-45 răng – A6 cái 11.000
115 Nhông từ Toshiba 45 răng – A7 cái 6.000
116 Nhông từ Toshiba 23 răng – A8 cái 6.000
117 Nhông từ Toshiba 24 răng – A9 cái 6.000

118

Nhông motor từ Toshiba 25-47 răng – A10

cái

11.000

119 Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – A11 cái 8.000
120 Nhông motor giấy Toshiba 25-29 răng – A12 cái 11.000
121 Nhông motor từ Toshiba 25-25 răng – A13 cái 11.000
122 Nhông motor sấy Toshiba 35-50 răng – A14 cái 11.000
123 Nhông Toshiba 26-29 răng – A15 cái 11.000
124 Nhông Toshiba 17-30 răng – A16 cái 11.000
125 Trục đầu từ Toshiba – A17 bộ 60.000
126 Nhông Toshiba 18-74 răng – A19 cái 21.000
127 Nhông Toshiba 27 răng – A22 cái 6.000
128 Nhông Toshiba 17-25-17 răng – A23 cái 11.000
129 Nhông sấy Toshiba 22 răng- A24 cái 6.000
130 Nhông Toshiba 72 răng – A26 cái 26.000
131 Nhông Toshiba 60 răng – A27 cái 26.000
132 Nhông đầu lô sấy Toshiba – A30 cái 26.000
133 Nhông từ Toshiba 810: 16-18 răng – D1 cái 11.000
134 Nhông sấy đỗ Toshiba 27 răng – D2 cái 6.000
135 Nhông sấy đỗ Toshiba 26-29 răng – D3 cái 11.000
136 Nhông sấy tiện Toshiba 27 răng – D2 cái 26.000
137 Nhông sấy tiện Toshiba 26-29 răng – D3 cái 36.000
138 Nhông wed dầu Toshiba 12-35 răng – D4 cái 11.000
139 Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – D5 cái 8.000
140 Nhông Toshiba 15-50 răng – D6 cái 11.000
141 Nhông cụm giấy Toshiba 18 răng – D7 cái 6.000
142 Nhông hộp nâng giấy Toshiba 21 răng – D8 cái 6.000
143 Nhông Toshiba 14-35 răng – D9 cái 11.000
144 Nhông wed dầu Toshiba 14-35 răng – D10 cái 11.000
145 Nhông hộp nâng giấy Toshiba 14-24 răng – D11 cái 11.000
146 Nhông Toshiba 13-23 răng – D12 cái 16.000
147 Nhông Toshiba 21 răng – D13 cái 16.000
148 Nhông từ Toshiba 720: 25 răng – T1 cái 11.000

149

Nhông từ Toshiba 720: 23 răng – T2

cái

11.000

150 Nhông từ Toshiba 720: 19-45 răng – T3 cái 16.000
151 Nhông từ Toshiba 720: 15-16 răng – T4 cái 16.000
152 Nhông từ Toshiba E45: 20 răng – E1 cái 8.000
153 Nhông từ Toshiba E45: 21 răng – E2 cái 8.000
154 Nhông từ Toshiba E45: 20-26 răng – E3 cái 11.000
155 Nhông từ Toshiba E45: 26 răng – E4 cái 8.000
156 Nhông motor chính Toshiba E45: 30-64 răng cái 16.000
157 Nhông Toshiba E45: 30-72 răng – E6 cái 16.000
158 Nhông Toshiba E45: 28 răng – E7 cái 8.000
159 Nhông Toshiba E45: 25 răng – E8 cái 11.000
160 Nhông Toshiba E45: 27 răng – E9 cái 16.000
161 Nhông motor Sharp 23-60 răng cái 45.000
162 Nhông sấy Sharp 45 răng cái 45.000
163 Nhông sấy 203: 38 răng cái 46.000
164 Nhông sấy 203: 20-21 răng cái 46.000
165 Nhông từ 203: 12-14 răng cái 46.000
166 Nhông từ 203: 15-15 răng cái 46.000
167 Nhông cụm cong Toshiba 650/720/810/855 cái 36.000

168

Ổ cứng Toshiba 550/650/810

cái

250.000

169 Ổ cứng Toshiba 280/450/283/453 cái 400.000
170 Phốt từ 6 li Toshiba E650/723/850/855 cái 5.000
171 Phốt từ 8 li Toshiba E650/723/850/855 cái 5.000
172 Phốt từ 6 li hàng nhập Toshiba E650/723/850/855 cái 16.000
173 Phốt từ Ricoh 1075/2075 cái 5.000
174 Ram main Toshiba 720/723/850/853 cái 200.000
175 Sensor wed dầu Toshiba E720/723/850/855 cái 100.000
176 Thanh gạt hộp từ Toshiba E720/723/850/855 cái 60.000
177 Thermistor Toshiba 230/280/282/283 bộ 220.000
178 Thermistor Toshiba 35/350/450/452 bộ 220.000
179 Thermistor Toshiba 650/720/810/856 bộ 220.000
180 TD từ Toshiba 450/452/45/453 cái 350.000
181 TD từ Toshiba 650/720/855/856 cái 350.000
182 Umaza Toshiba 350/450/452/453 cái 350.000

183

USB in scan fax Toshiba E452

cái

600.000

184 USB in scan fax Toshiba E453 cái 600.000
185 USB in scan fax Toshiba E450 cái 600.000
186 USB in scan fax Toshiba E720 cái 600.000
187 USB in scan fax Toshiba E723 cái 600.000
188 USB in scan fax Toshiba E850 cái 600.000
189 USB in scan fax Toshiba E853 cái 600.000
190 Wed dầu ít dầu Toshiba 650/720/810/856 cây 100.000
191 Wed dầu nhiều dầu Toshiba 650/720/810/856 cây 180.000

Đặc Biệt : Chuyên cung cấp các loại board mạch của máy photocopy TOSHIBA

E 45, 450, 520, 600, 650, 720, 810, 850…
1 BOARD SYS 650, 810, 550 : 450.000đ
2 BOARD KEN 650, 810 550: 450.000đ
3 BOARD MAIN 810 ,550, 650 : 300.000đ
5 BOARD CD 650, 810, 550: 400.000đ
6 BOARD SẤY 650, 810, 550 : 300.000đ
7 BOARD SẤY 720, 850 500.000đ
8 BOARD NGUỒN 810, 550, 650: 450.000đ
9 BOARD NGUỒN 853, 720, 723, 850 : 550.000đ
10 BỘ SẤY KHO 600, 650, 720, 810 : 3.000.000đ
11 BOARD SYS 720, 723, 850, 853 : 1.900.000đ
12 BOARD MAIN 720 (Hàngkho): 700.000đ
13 BỘ LAZE 720, 723, 850, 855 (Hàngkho): 1.300.000đ
15 HỘP TỪ KHO E720, 810 (Hàngkho) 2.835.000đ
16 CỤM MỰC E720, 850 (Hàngkho) : 1.260.000đ
17 MOTOR SẤY (Hàngkho) : 200.000đ
18 MOTOR GIẤY( Hàng kho): 200.000đ
20 MOTOR TỪ(Hàng kho): 200.000 đ
18 CỤM GIẤY KHO (Hàngkho): 250.000đ
19 NẮP ADF (Hàngkho) : 1.000.000đ
Tất cả các linh kiện được bảo đảm tối thiểu 50.000 bản in, đổi ngay hàng khác nếu bị lỗi, mực bảo hành đến trang in cuối cùng, đổi gói khác nếu báo lỗi.
và các loại board như board SYS, board CCD (ống kính), main, nguồn , card in, cụm từ, cụm sấy … giá rất hợp lý.
Nhận đổi bù và sửa chữa board SYS, main, nguồn hỏng …
Nhận sửa chữa, làm lại hộp từ RICOH AFICIO 551/1075, TOSHIBA E550/650/810 /520/600/720/850, bảo hành 100.000 bản chụp sau khi sửa chữa.

Thu mua máy photocopy cũ tại Đà Nẵng

https://drivervn.com/?p=4167

Mọi chi tiết xin liên hệ

CTY  TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG BẢO

SỐ 5 ĐƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH QUẬN SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG

ĐT: 0905.337.694 GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *